קריאה חדשה לריקול

קריאת שירות (RECALL) היא יוזמה של יצרן הרכב לבעל הרכב, שנועדה לצורך ביצוע בדיקה, פעולת מנע או תיקון ברכב לפי הצורך. רכב שלא יבצע קריאת שירות תוך חצי שנה ממועד הזימון לא יוכל לבצע את הטסט השנתי.
כאן תוכלו לבדוק האם רכבכם מעורב בקריאת שירות וכמובן לפנות למרכז שירות מורשה לביצוע כנדרש.

אנא הקלד את מספר הרישוי של הרכב כפי שהוא מופיע ברישיון ללא מקפים

או

מומלץ לרכבים שלא יובאו על ידי אוטוארט גרופ או שמספר הרישוי שלהם שונה